Blog

De waarheid over netwerken

DSC_0910.jpg Iedereen heeft de mond vol over het belang van netwerken, maar zelden hoort u waarom dat zo is en hoe u het best aanpakt. Wij vroegen aan Bart Cambré, onderzoeksdirecteur aan de Antwerp Management School, hoe de vork in de spreekwoordelijke steel zit. 

Waarom is netwerken zo belangrijk voor een professional? 
Bart Cambré: "Wetenschappelijk onderzoek heeft duidelijk aangetoond dat netwerken een reeks positieve effecten heeft. Wie het goed aanpakt, zal dankzij zijn netwerk sneller een job vinden en heeft meer professioneel succes. Het is wellicht verrassender om te horen dat mensen met een groot sociaal kapitaal ook gezonder en gelukkiger zijn. Wie binnen een organisatie het juiste netwerk uitbouwt, zal daar snel de vruchten van plukken. Die mensen krijgen op jongere leeftijd promotie en worden beter betaald. Het gaat erom dat je kansen sneller herkent en erop inspeelt voor anderen dat doen. Als het erom gaat om een nieuwe job te vinden, is trouwens al in 1973 aangetoond dat een netwerk daarbij helpt. Verrassend genoeg zijn het niet je vrienden die daarbij cruciaal zijn, maar eerder de zogenaamde weak ties, dus vrienden van vrienden." 

Is het dan zaak om zo veel mogelijk mensen te kennen binnen de eigen organisatie?
"Zo simpel is het helaas niet. Het gaat erom dat je de juiste mensen kent. Niet het aantal connecties is belangrijk, maar hun positie binnen het netwerk. Heel veel mensen begaan de vergissing om iedereen die ze kennen uit te nodigen op LinkedIn, terwijl je daar op zich niet veel verder mee komt." 

In welke zin is uw positie binnen een netwerk belangrijk? 
"Wat je vaak ziet is dat zogenaamde brokers - mensen die twee partijen bij elkaar brengen - cruciaal zijn voor een netwerk. Om een voorbeeld te geven: wij kenden elkaar niet voor we dit gesprek hadden, maar een collega van jou heeft mijn contactinfo doorgespeeld. Op die manier heeft die persoon een meerwaarde gecreëerd voor ons allebei. En jij staat niet letterlijk in het krijt bij hem of haar, maar mensen onthouden wel wie hen heeft geholpen. Het is trouwens zo dat anderen helpen sowieso loont. Het hoeft dus niet wederkerig te zijn – ik help jou en jij mij –, omdat mensen die anderen helpen ook meer geholpen worden.” 

Kunnen we stellen dat iedereen sowieso een netwerk heeft?
"Volgens mij doen we allemaal aan netwerken, ja. Als je al ergens werkt, ben je sowieso ingebed in het netwerk van die organisatie. Maar het blijft wel zo dat sommigen het met wat meer visie doen dan anderen, en het is geen toeval dat die mensen meestal succesvol zijn. Als je meer toegang hebt tot informatie, kan je die kennis zelf verspreiden. In de technologiesector in Silicon Valley vindt er heel vaak een kruisbestuiving plaats tussen verschillende bedrijven. Innovatie is daar dikwijls een rechtstreeks gevolg van de netwerkactiviteiten van de medewerkers. Internationaal zien we dat nieuwe, complexe producten steeds minder uit de eigen afdeling research & development komen, maar meer uit de samenwerking tussen bedrijven."

Heeft u de indruk dat dat in België ook al het geval is?
"Nee, dat zit blijkbaar nog niet in onze genen (lacht). Maar eerlijk gezegd denk ik dat onze bedrijven meer zouden moeten openstaan voor de input en de ideeën van hun medewerkers." 

Bij veel mensen leeft het idee dat netwerken vooral iets is voor managers. Klopt dat?
"In deze tijd is het al lang niet meer zo dat je lid moet zijn van een chique golfclub om daar te netwerken met andere ceo's. Steeds meer mensen in alle lagen van een organisatie zijn actief bezig met het uitbouwen van een professioneel netwerk, en dat kan alleen maar in het voordeel zijn van de organisatie waar ze voor werken. De organisatie moet er dan wel voor openstaan en zich actief richten op het omgaan met en het managen van deze netwerken van haar medewerkers." 

“Velen nodigen iedereen die ze kennen uit op LinkedIn. Veel verder raak je daarmee niet.”

Is LinkedIn een goeie plek om een netwerk uit te bouwen?
"Alles hangt ervan af of je bereid bent om ook actief te participeren binnen zo'n online netwerk. Ik merk wel dat mensen die sterk aanwezig zijn op zo'n website, ook effectief een centrale plek bezetten binnen dat netwerk. Een mogelijk nadeel is dat je op die manier een netwerk zou kunnen krijgen van mensen met een gelijkaardig profiel, en dan levert het minder op. Dat zou eens iemand moeten onderzoeken." 

Hoe benutten we ons sociaal kapitaal dan het best?
"Als je die vraag vanuit het perspectief van bedrijven en andere organisaties bekijkt, dan is een medewerker met veel inhoudelijke diepgang en inzicht in netwerken heel begerenswaardig. Zogenaamde T-shapers, zoals dat in het jargon wordt genoemd, zijn echt de profielen van de toekomst, want uit die hoek zal de innovatie wellicht komen. Daar tegenover staan de zogenaamde butterflies, die je op elke receptie tegen het lijf loopt, maar die niet noodzakelijk uitblinken in kennis. In het verleden kwamen nieuwe producten vaak uit de hoek van de lone stars, mensen die steengoed zijn in één onderwerp, maar die je als bedrijf liever niet het podium opstuurt om een presentatie te geven."    
 
Zo haalt u voordeel uit uw netwerk
Netwerken klinkt voor veel mensen heel abstract. Toch hoeft dit helemaal niet zo moeilijk te zijn. Een stappenplan:

STAP 1 - bepaal wat u wil bereiken 
Bent u op zoek naar een nieuwe job, streeft u naar verbreding van uw kennis, wil u een stap hogerop zetten, wil u een nieuwe richting geven aan uw loopbaan? Het zijn allemaal motieven die u kunnen inspireren om te netwerken, maar bij elke drijfveer hoort een aangepaste aanpak. Begin dus niet in het wilde weg mensen te contacteren, maar zoek eerst in alle rust uit wie u kan helpen om uw doel te bereiken. Dat kan u bijvoorbeeld doen door lid te worden van een beroepsvereniging of door rond te kijken op LinkedIn.

STAP 2 - ga na wie u kan helpen om uw doel te bereiken
Begin bijvoorbeeld met de profielen van uw studiegenoten op LinkedIn, maar verlies ook collega's, vrienden, familie en kennissen niet uit het oog. Wie heeft er relevante kennis of verkeert in kringen die voor u interessant kunnen zijn? Maak een lijstje.

STAP 3 - onderneem actie op LinkedIn
Zorg dat u een volledig profiel hebt, waaruit duidelijk blijkt welke vaardigheden en ervaring u hebt opgebouwd. Sluit u aan bij alle groepen die echt relevant zijn voor wat u wilt bereiken en toon u behulpzaam en actief, dan zal uw netwerk snel groeien. Gewoon aanwezig zijn op LinkedIn levert veel minder op. Als u in de gaten krijgt wie de meest invloedrijke leden zijn, kan u een gepersonaliseerd berichtje sturen met de beleefde vraag om te linken. Vraag niet meteen een gunst, dat komt te agressief over. 

STAP 4 - leg uw vragen voor aan uw netwerk 
Als uw netwerk goed gelanceerd is - en reken er gerust enkele paar maanden voor -, is het tijd om aan uw uiteindelijke doel te werken. Leg uw concrete vraag of probleem voor aan de contacten met wie u een goede band hebt. Vraag hen om u te introduceren bij de mensen die er voor u echt toe doen, zoals personeel van het bedrijf waar u dolgraag wil werken of mensen in uw branche waar u iets van kan leren. Zorg dat u een lijstje met concrete vragen bij de hand hebt als u hen opbelt en vergeet vooral niet om hen te bedanken voor hun tijd. Zonder meer een job vragen kan niet, maar dat komt vanzelf als u er zorg voor draagt dat u overkomt als een bekwame, leergierige professional.     

Young Prozzz organiseert regelmatig informele netwerkcafés voor jongeren binnen een bepaald vakgebied of sector. 

Manu Sinjan