Blog

De flexibele loopbaan in cijfers : Belg maakt traditionele carrièrekeuzes

We veranderen amper van werk, staan niet te springen voor ondernemerschap en willen het liefst zo snel mogelijk op pensioen. Dus nee, die flexibele loopbanen, daar zijn we nog lang niet, al komt er stilaan wel een en ander in beweging.

Jobmobiliteit
De Belg verandert in zijn loopbaan gemiddeld 3 à 4 keer van job (cijfer 2010). De jobmobiliteit lijkt weliswaar toe te nemen: in 2007 lag het gemiddelde nog op 2,6. Hoe ouder de werknemer, hoe kleiner de kans dat hij of zij nog van job verandert. Tussen 2009 en 2010 veranderde 11,1% van de twintigers van job, tegenover 5,9% van de dertigers, 3,5% van de veertigers en amper 1,2% van de 50-plussers. 70% van alle jobwissels gebeurt op eigen initiatief. Niet alle jobwissels zijn promoties. 41% spreekt van een horizontale verschuiving.

Schoolverlaters
In 2013 trokken 73.385 Vlaamse jongeren de schoolpoorten achter zich dicht. Eén jaar later is 87% niet meer op zoek naar werk. 2.996 schoolverlaters hebben in dat eerste jaar geen enkele werkervaring opgedaan.
Hoe hoger de scholingsgraad, hoe kleiner de kans om na 1 jaar werkzoekend te zijn.

Volgende studiedomeinen liggen goed in de markt:                                   
Tandheelkunde - Geneeskunde - Farmaceutische wetenschappen - Toegepaste wetenschappen - Industriële wetenschappen en technologie                                                         
Volgende studiedomeinen liggen slecht in de markt:
Audiovisuele en beeldende kunst -  Muziek en podiumkunsten -  Archeologie en kunstwetenschappen - Taal- en letterkunde - Wijsbegeerte en moraalwetenschappen
Bron: Schoolverlatersrapport 2014; VDAB, Steunpunt WSE

Een eigen zaak
In 2013 startten 67.938 Belgen een eigen zaak, 4.700 minder dan in 2012. Dat het aantal starters daalt, heeft natuurlijk te maken met de aanhoudende economische onzekerheid. Toch ligt dat cijfer nog altijd 19,2% hoger dan in 2005.

Failliet
11.739 bedrijven gingen failliet in 2013. In totaal verloren 30.099 Belgen hun job door een faillissement.

Deeltijds
26,5% van alle loontrekkenden werkt deeltijds. 269.527 Belgen kregen in 2013 een uitkering in het kader van loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof (ouderschapsverlof, palliatief verlof, medische bijstand). Voor het eerst sinds 1995 daalt het aantal Belgen dat hiervan geniet, een gevolg van de recente hervormingen.     
Ouderschapsverlof: 53.235 Belgen
Medische bijstand: 3.470 Belgen
Palliatief verlof: 269 Belgen
Tijdskrediet: 132.728 Belgen
Loopbaanonderbreking: 69.826 Belgen

Pensioen
Op 1 januari 2013 waren 1.895.861 Belgen pensioengerechtigd. In 2009 waren dat er nog ruim 100.000 minder. 
De feitelijke pensioenleeftijd ligt vandaag op 59 jaar. Als het van de Belg afhangt, dan gaat hij liefst op 62 jaar met pensioen, drie jaar voor de wettelijke pensioenleeftijd.

> 400.000 Belgen in buitenland
In tien jaar tijd is het aantal Belgen in het buitenland met ruim een kwart gestegen. In mei 2014 stond de teller op 401.160.

Uitzendkracht
In 2013 werkten 534.460 Belgen minstens 1 dag als uitzendkracht, of 1 op 9 werkende Belgen. In 2009 waren dat er nog 487.514.

Inspraak in werkuren
8 op de 10 loontrekkende Belgen werken volgens een uurrooster dat vastgelegd is door hun werkgever. Slechts 2 op de 10 hebben op een of andere manier inspraak in hun werkuren.

Opleiding
De gemiddelde Belgische professional volgt 8,2 dagen opleiding per jaar. Vaak via formele kanalen, zoals klassikale opleidingen, maar steeds vaker ook op een informele manier, via collega’s of social media bijvoorbeeld.

Hermien Vanoost